• 1919: 8 septembrie: apare Decretul – lege nr. 3864, prin care se hotărăște: ” se înființeze cu începere de la 1 septembrie 1919 câte o școală secundară de fete în orașele T.Severin, Pitești, Buzău, Brăila, Focșani și Constanța.
 • 14 septembrie: prin circulara nr. 112985, Ministerul condiționează înființarea școlilor respective de valoarea contribuțiilor materiale locale (clădire, instalații, mobilier).
 • 12 noiembrie: încep cursurile cu o singură clasă (a I-a), având 63 eleve într-o sală din localul fostei școli primare israelite, de pe strada Dobrogei nr.29, devenită în perioada comunistă strada Dobrogeanu-Gherea, azi denumită Alexandru Marghiloman. Inițial au fost numai două profesoare: Alexandra Maxim (directoare, licențiată în istorie și geografie) și Lucia Ionescu (matematici), titulatura oficială « Școala secundară de fete » din Buzău.
 • 1920: 20 iunie: se încheie primul an școlar cu următoarele rezultate: dintre 63 eleve promovează integral 60.
 • 1922: Ianuarie: se refuză terenul oferit de Consiliul comunal orășenesc în spatele secției de pompieri, propus pentru local. Se invoca cheltuielile exagerate impuse de friabilitatea subsolului.
 • Aprilie: se achiziționează de la Banca  Națională 3000 m.p. teren pe strada Independentei, într-o poziție centrală, lângă Casa Armatei. Ulterior, suprafața destinată construirii unui local propriu va fi întregită cu alte două parcele ajungând să totalizeze 5160 m.p. Una dintre aceste parcele a fost cumparată de la succesorii lui Nicolae Vaschide, născut pe strada Independenței la nr.31, la 5 decembrie 1873 și ajuns director adjunct la Laboratorul de Psihologie medicală de pe lângă Sorbona.
 • Octombrie: aprobă utilizarea, pe jumătăți de zi, a localului spațios al Școlii primare de băieți și fete nr. 1 din Piața Daciei (actuala Șc. Gen. Nr.5 Buzău), unde va rămâne până în 1931.
 • 1932: Octombrie: în programa de studiu se adaugă, pe lângă secțiile uman/real, o a treia, secția clasico-modernă, a carei absolvire dă dreptul, de asemenea la înscrierea în universitate
 • 1925-1948 LICEUL
 • 1925, 10 decembrie: are loc solemnitatea depunerii actului de fundație la temelia construcției din strada Independenței nr. 22, actualul local, în prezența ministrului școalelor de atunci, dr. C. Angelescu. Autorul proiectului este arhitectul Paxino: directoare în funcțiune prof. Vera Teodorescu  (matematici).
 • 1928: Aprilie: 20 de eleve însoțite de 18 profesoare întorc vizita unui liceu din Polonia (20 zile). Funcționează liceul unitar cu 7 clase (două secții uman și real).
 • 1931: Septembrie școala se instalează în localul propriu, directoare fiind profesoarele Iosefina Trandaf (franceză) și Florica Manoilescu (romană-latină). La 15 noiembrie se termină lucrările începute cu șase ani în urmă, dar clasele și cancelaria se instaleaza intr-o singură aripă, (la fațadă, pe aliniamentul străzii). Este de subliniat decorarea holului de la parter și amfiteatrul cu 520 de locuri.
 • 1934-1948: Liceul funcționează cu 8 clase pe secții (umană și reală).
 • 1948-1967: ȘCOALA MEDIE
 • Octombrie 1948: Ia ființă o asociație sportivă a liceului denumită « Luceafărul ». Din 1949 școala are și curs fără frecvență. Structura anului școlar ca și sistemul de notare al elevilor, au suferit modificări importante (de la pătrare la trimestre); aprecierea cunoștintelor de la 5 la 1, cu promovarea prin nota 3, a fost înlocuită cu notarea de la 10 la 1, promovare prin 5).
 • 1953: Iunie examenul de absolvire a cursului mediu liceal a fost înlocuit cu un examen de maturitate și apoi de « bacalaureat ».
 • 1954: Devine directoare a liceului profesoara CLOTILDA VOINEA CONSTANTINESCU ( specialitatea biologie). Va rămâne în funcție neîntrerupt pînă în 1977. Sub îndrumarea ei începe construcția la « scara neagră », sala de sport, cealaltă aripă, laboratoarele de chimie.
 • 1957: Septembrie: s-a propus ministerului ca școala sa poarte numele « Mihai Eminescu ». Solicitarea  s-a aprobat cu nr. 2265 din 16 noiembrie a aceluiași an.
 • 1958: Aprilie: Delegatul Ministerului Învățământului a înmânat conducerii școlii diploma ce o autoriza să încrusteze pe frontispiciu numele poetului național. În marele hol de la intrare (30/12) m, pe peretele din față este așezat portretul patronului spiritual, pictura murală executată de profesoara Elena Beldescu.
 • 1960-1961: se executa importante amenajări la aripa stângă (parter și etaj) unde s-au obținut 2 sali de clasa și 4 ateliere pentru suma de 215400 lei !, revizuirea  integrală a rețelei de termoficare și extinderea acesteia la laboratoarele de fizică și chimie. Tot atunci s-a făcut și prima revizuire capitală (și ultima !) la instalațiile sanitare.
 • 1964-1965: Înscrierile la secția fără frecvență ajung la 638 de elevi (cursul de zi era frecventat de 680 elevi).
 • 1968-1969: Liceul funcționează cu 33 de clase la cursurile de zi: 9 clase a IX-a, câte 8 clase a X-a, a XI-a și a XII-a. Numărul profesorilor este de 56, dintre acestia 53 fiind fosti elevi ai școlii. Festivitățile deosebite au marcat SĂRBATORIREA SEMICENTENARULUI.
 • 1969: 9 mai: Apare priml numar al revistei « Năzuințe » având ca profesori coordonatori: Clotilda Constantinescu, Florentina Dincă, Petre Ștefan, Vasile Cojocaru, Nicolae Ionescu. Revista va continua să apară sub îndrumarea profesorilor Nicolae Catrina și Ion Mănoiu până în 1979 (13 numere). Seria nouă se reia în decembrie 1994 (nr.1) și iunie 1995 (nr.2).
 • 1973-1974: Se diversifică profilul real prin introducerea secției de bio-chimie.
 • 1974: Se înființează primele laboratoare de limbi străine.
 • 1977: Localul este grav deteriorat de cutremur. Școala se muta, pentru 5 trimestre, în localul « Olga Baci ». Datorită consolidarii precare și a lipsei de spațiu, biblioteca monumentală de la etaj « coboară » la parter lângă cancelarie și primele laboratoare de limbi străine.
 • 1979: Încep construcțiile pentru localul anexă (ateliere școală, secția mecanică și industrie ușoară)
 • 1988: Aprilie, etapa națională a olimpiadei de istorie se desfășoară la Buzău în Liceul de Filologie –Istorie « Mihai Eminescu ».
 • 1991: Liceul  primește titulatura « Liceul Teoretic Mihai Eminescu »
 • 1994: « Jubileul celor 75 de ani de existență ». Actualele clase a XII-a sunt declarate GENERAȚIA JUBILEU.
 • 1997-1998: În liceu sunt 48 de clase cu 1379 de elevi: cursuri liceale (45 de clase) și 92 de elevi la gimnaziu (3 clase). Personalul de predare este de 89 de cadre didactice, dintre care 78 de titulari, iar personalul auxiliar este de 34. Dintre profesorii actuali, 30 sunt fosti elevi: romană-9, latină-4, franceză-2, engleză-3, istorio-socio-uman-3, matematică-1, chimie-3, biologie-1, geografie-2, stenodactilografie-1, educație fizică-1.
 • 1999-2000: În liceu sunt 52 de clase cu 1479 elevi, cursuri liceale 47 clase, cursuri gimnaziale 5 clase. Personalul de predare este de 106 cadre didactice dintre care titularii 76, iar personalul nedidactic 32.
 • 2000: Septembrie, Ministerul Educației Naționale, atribuie denumirea de Colegiul Național « Mihai Eminescu ».
 • 2000-2001: În Colegiu sunt 54 de clase cu 1529 de elevi, cursuri liceale 48 de clase, cursuri gimnaziale 6 clase, personalul de predare cuprinde 98 cadre didactice dintre care 77 titulari (cu gradul I - 48, cu gradul II -10), iar personalul nedidactic este in numar de 30 de persoane.
 • 2001-2002: Colegiul functionează cu un numar de 55 de clase cu 1559 de elevi, dintre care 48 de clase de liceu și 7 clase de gimnaziu. Personalul  didactic număra 108 profesori  iar cel nedidactic 30. În anul școlar 2002 a avut loc ultima reparație capitală a localului colegiului.
 • 2002-2003: Colegiul funcționează cu un număr record de clase, 56, din care 7 de gimnaziu cu 196 de elevi, și 49 de liceu cu 1414 elevi, un număr total de 1610 elevi. Numărul cadrelor didactice este  de 103 dintre care 78 sunt titulare și peste 50 sunt cu gradul didactic I, iar personalul nedidactic este în număr de 33 persoane.
 • 2003-2004: Colegiul funcționează cu un număr de 46 clase de liceu și 6 clase de gimnaziu, cu un număr total de 1507 elevi înscriși, rămași la sfârșitul cursurilor 1484, toți promovați. A fost anul școlar când s-au sărbătorit 85 de ani de la înființarea școlii.
 • 2004-2005: Școala a fost încadrată cu un număr de 80 de cadre didactice, din care 70 titulare și 10 suplinitoare care au pregătit un număr de 1436 de elevi (4 clase de gimnaziu și 46 clase de liceu). Elevii școlii au participat la diverse concursuri. La concursul « Sanitarii pricepuți » au obținut locul I pe județ și au participat la faza națională.
 • 2006-2007: Colegiul funcționează cu un număr de 47 clase de liceu și gimnaziu, cu un număr total de 1316 elevi rămași înscriși. De pregătirea acestora s-au ocupat un număr de 85 cadre didactice, din care 56 cu gradul didactic I, 10 cu gradul II, 15 cu gradul definitiv și 4 debutanți. A fost schimbată echipa managerială și constituit un nou consiliu de administrație condus de Dudaș Dan în calitate de director și Dobru Iuliana ca director adjunct. Începând cu anul 2006 școala dispune de 2 laboratoare de chimie, 1 de fizică, 1 de biologie, 2 laboratoare fonice, 2 laboratoare de informatică, 1 sală multimedia, 24 săli de clasă, 1 bibliotecă cu pest 35000 de volume, amfiteatrul cu 400 de locuri, internat și cantină cu 60 de locuri, 1 sala de sport. S-au achiziționat cărti noi pentru bilbliotecă, calculatoare și aparate audio-video, aparate și ecrane de proiecție, jaluzele verticale pentru toată școala și s-a înlocuit tâmplăria veche și deteriorată cu una nouă, fapte care au condus la îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea tuturor activităților.
 • 2008-2009: Colegiul funcționează cu un număr de 45 clase de liceu și gimnaziu, cu un număr total de 1217. De pregătirea acestora s-au ocupat un număr de 73 cadre didactice, 11 personal auxiliar, 22 personal de întreținere și operațional. Se adoptă noua uniformă școlară.
 • 2009-2010: An școlar care a marcat o istorie de 90 de ani a școlii. A fost organizat de către catedra de istorie un simpozion interjudețean, găzduit în școală (noiembrie 2009), care s-a bucurat de o bună prezentare în media. Colegiul funcționează cu un număr 82 cadre didactice, (69 titulari și 13 suplinitori), toate cu o calificare foarte bună, (2 cu doctorat, 60 cu gradul I, 7 cu gradul II, 12 cu definitivat și 3 stagiari), obținând rezultate foarte bune.
 • 2010-2011: A fost acreditat bacalaureatul francofon. Elevii din clasa a IX-a, profil uman bilingv și matematică-informatică au intrat în acest program care presupune studiul în limba franceză o parte din discipline (matematica, informatica, chimia, fizica, geografia, istoria). Diploma de bacalaureat se eliberează de Ambasada Franței la București. In acest an școlar în cadrul școlii s-au derulat un număr de 23 de proiecte educative în care s-au implicat un număr mare de elevi și cadre didactice. Multe dintre ele s-au desfășurat și în anii anteriori și vor fi continuate, bucurându-se de bune rezultate și aprecieri din partea elevilor.
 • 2011-2012: Efectivul de elevi a fost de 1342, din care 98 la gimnaziu și 1244 la liceu, în total 47 de clase, la care au predat 75 de cadre didactice. În acest an școlar Colegiul Național « Mihai Eminescu » a fost supus unei evaluări externe de către Agenția Română de acreditare a Calității în Învățământul Preuniversitar obținând calificativele  “Foarte Bine” și “Excelent” la un număr de 24 de indicatori de performanță.
 • 2012-2013: Colegiul funcționează cu un număr de 46 clase din care 4 de gimnaziu și 42 de liceu cu un număr total de 1332 elevi, din care 108 la gimnaziu și 1224 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 70 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, iar cel de întreținere și operativ număra 15 persoane, mult sub necesarul pentru întreținerea adecvată a școlii.
 • 2013-2014: Colegiul funcționează cu un număr de 45 clase din care 4 de gimnaziu și 41 de liceu cu un număr total de 1294 elevi, din care 93 la gimnaziu și 1201 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 79 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, iar cel de întreținere și operativ 15 persoane.
 • 2014-2015: Colegiul funcționează cu un număr de 46 clase din care 4 de gimnaziu și 42 de liceu cu un număr total de 1297 elevi, din care 102 la gimnaziu și 1195 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 77 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, iar cel de întreținere și operativ 15 persoane.
 • 2015-2016: Colegiul funcționează cu un număr de 44 clase din care 4 de gimnaziu și 40 de liceu cu un număr total de 1280 elevi, din care 103 la gimnaziu și 1224 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 79 de profesori, personalul auxiliar 9 persoane, iar cel de întreținere și operativ 12 persoane.
 • 2016-2017: Colegiul funcționează cu un număr de 43 clase din care 3 de gimnaziu și 40 de liceu cu un număr total de 1276 elevi, din care 99 la gimnaziu și 1177 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 72 de profesori, din care 65 titulari, personalul auxiliar 8 persoane, iar cel de întreținere și operativ 12 persoane.
 •  
 • Bibliografie
 •  Prof. Relu Stoica - ISTORICUL COLEGIULUI NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU”
 •  Prof. Dimitrie Gh. Ionescu – MONOGRAFIA Liceului “Mihai Eminescu” din Buzău
 •  Arhiva documente secretariat
 •  
 •