1919 - 1922: Şcoala Secundară de Fete gr. II (Externatul de Fete)

Prin Decretul-lege nr. 3864 din 8 septembrie 1919, semnat de regele Ferdinand I (1914-1927) şi contrasemnat de ministrul C. Angelescu, prin care se hotăra în art. I, aliniatul d, „să se înfiinţeze cu începere de la 1 septembrie 1919, câte o şcoală secundară de fete, în oraşele: Turnu Severin, Piteşti, Buzău, Brăila, Focşani şi Constanţa”.  cu o durată de 8 ani. Directoare a fost numită prin decret regal profesoara Alexandrina Maxim.

 

1922 - 1925: Şcoala Secundară de Fete (Externatul de Fete) „Dr. C. Angelescu”

Pe 22 martie a fost admisă propunerea lui Vicentiu Livovschi ca școala să poarte denumirea de “Externatul de Fete Dr. C. Angelescu".  În anul școlar. 1924-1925 s-au obtinut rezultate  foarte bune la examenul de bacalaureat, fiind admise în procent de 97%.

 

1925 - 1928: Liceul de Fete „Dr. C. Angelescu” (cu durata de 8 ani)

Școala avea  o durată de 8 ani (4 ani ciclul inferior, 4 ani ciclul superior). Directoare era Vera Theodoru iar cu Ordinul nr. 70329/1926 a fost numită subdirectoare, începând cu data de 1 septembrie 1926, Maria Răşcanu.

În anul 1924, Ministerul Instrucţiunii Publice a alocat pentru construirea noului local al şcolii suma de 7397356 de lei şi în anul următor au început lucrările de construcţie, piatra de temelie fiind pusă în prezenţa ministrului Dr. C. Angelescu.

 

1928 - 1935: Liceul de Fete „Dr. C. Angelescu” (cu durata de 7 ani)

S-a redus durata liceului de la 8 clase la 7 clase, cu două cicluri: „ciclul inferior cu durata de trei ani şi ciclul superior cu durata de patru ani” prin Legea învăţământului secundar din 15 mai 1928. În anul şcolar 1928-1929 liceul a fost frecventat de un număr de 614 eleve grupate în 13 clase bugetare şi extrabugetare.

La 15 noiembrie 1931 liceul a fost dat în folosință la adresa actuală, din str. Independenței, nr. 22. Avea 8 săli de clasă, 2 cancelarii, sala de laborator, sala de gospodărie şi odaea pentru servitori. Biblioteca şcolii număra la acea dată 551 de volume. Curtea şcolii avea o suprafaţă de 3000 m.p.

 

1935 - 1938: Liceul de Fete „Dr. C. Angelescu” (cu durata de 8 ani)

S-a revenit la durata liceului cu 8 clase. În decembrie 1936 s-a făcut inaugurarea oficială a acestuia în prezenţa ministrului învăţământului şi a oficialităţilor locale. Dintr-un „Raport general asupra mersului şcoalei în anul şcolar 1936-1937” aflăm că aceasta dispunea de 14 săli de clasă, 2 laboratoare, o sală de gimnastică, 6 cancelarii, mobilier nou pentru tot localul, internat, o bibliotecă cu 1208 volume şi biblioteci de clasă cu 540 de volume, o curte de 3000 m.p.

 

1938 - 1940: Liceul de Fete „Carol II” Buzău  

Începând din iulie 1938, denumire confirmată de Minister este de Liceul de Fete „Carol II” Buzău iar durata cursurilor a rămas de 8 ani.

 

1940 - 1948: Liceul Teoretic de Fete Buzău

Începând cu anul şcolar 1940-1941, şcoala a purtat denumirea simplă de „Liceul Teoretic de Fete” Buzău, cu 11 ani. În şcoală au venit un număr de 87 de eleve refugiate din teritoriile cedate către Uniunea Sovietică (Basarabia, Bucovina de Nord, ţinutul Herţa).

 

1953 - 1957: Şcoala Medie nr. 2 (cu durata de 10 ani)

Durata liceului scade de la 11 la 10 ani. În anul şcolar 1953-1954, anul când şcoala a dat ultima promoţie de eleve cu 11 clase şi prima promoţie cu 10 clase, au funcţionat un număr de 28 de clase ce cuprindeau 1118 eleve.

 

1957 - 1965  Şcoala Medie nr. 2 „Mihai Eminescu” Buzău

În data de 16 noiembrie 1957 a fost emis Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii cu nr. 2265 prin care se hotăra denumirea  nouă a unităţii de învăţământ. A avut un număr de 27 de clase (8 la ciclul primar, 8 la ciclul II sau gimnazial, 11 la ciclul mediu sau liceal) cu un număr de 920 de elevi, din care 755 de fete şi 165 de băieţi, şcoala fiind de acum mixtă.

 

1965 - 1978: Liceul „Mihai Eminescu” Buzău

Prin H.C.M. nr. 767/18 august 1965 s-a luat măsura ca „Începând din anul şcolar 1965-1966 se acordă în mod gratuit manuale elevilor care urmează cursurile de zi ale şcolilor medii de cultură generală (clasele IX-XII)”. De asemenea, prin H.C.M. nr. 903/1 septembrie 1965 s-a hotărât ca „Începând cu anul şcolar 1965-1966...Şcoala medie va purta denumirea de Liceu”. Din anul şcolar 1965-1966 şcoala a funcţionat numai cu clasele de liceu (IX-XI).

În anul 1976 apare revista liceului, „Năzuinţe”, s-a scris imnul Liceului „M. Eminescu”, versuri Maulina Stoica, fostă elevă a şcolii, şi profesoara Florentina Dincă, muzica Cristina Tomescu, fostă elevă a şcolii. În anul şcolar 1976-1977 liceul a funcţionat cu un număr de 31 de clase (25 cu profil real şi 6 cu profil uman), cursuri de zi, la care se adaugau cursurile fără frecvenţă (598 elevi înscrişi) şi cursurile serale (134 de elevi înscrişi). Personalul didactic era format de 40 de profesori, 10 maiştri, iar personalul administrativ număra 33 de persoane. Şcoala dispunea de 6 laboratoare şi 5 ateliere.

       

1978 - 1990: Liceul de Filologie - Istorie „Mihai  Eminescu” Buzău

Prin Legea educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978 se schimbă denumirea școlii. La cursurile de zi au funcţionat două clase de chimie industrială (X, XII) cu 71 de elevi, 5 clase de filologie istorie (IX-XII) cu 175 de elevi, 13 clase de industrial (IX-XII) cu 460 de elevi, în total 706 elevi. La cursurile serale au funcţionat 8 clase de profil industrial (IX, XI-XIII) cu 297 de elevi, o clasă de ştiinţele naturii (XII) cu 30 de elevi şi trei clase de filologie-istorie (XI-XIII) cu 109 elevi, în total 436 de elevi.

 

1990 - 2000: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Buzău

În anul şcolar 1990-1991, s-a revenit la profilul tradiţional teoretic al liceului începînd cu clasa a IX-a, celelalte clase cu profil industrial fiind în lichidare. Denumirea şcolii a fost schimbată în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Erau școrarizați 1560 de elevi în 54 de clase la zi și seral. Din acest an şcolar, clasa a VII-a a funcţionat în sistem bilingv engleză. Ministrul Învăţământului, profesorul universitar Liviu Maior, a transmis conducerii şcolii o emoţionantă scrisoare, la împlinirea a 75 de ani de la înființare.

 

2000 – prezent: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Ordinul nr. 4613 din 9 septembrie 2000 privind schimbarea denumirii, semnat de ministrul Andrei Marga, a dispus ca, „Începând cu anul şcolar 2000-2001 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Buzău, se va numi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, cu sediul în strada Independenţei nr. 22”. Acest an a fost fast pentru elevii şcolii în ceea ce priveşte rezultatele la învăţătură şi la concursurile şi olimpiadele şcolare. La faza naţională au fost admişi un număr de 45 de elevi (8 la limba franceză, 12 la limba română, 5 la fizică, 7 la latină, 1 la istorie, 2 la limba italiană, 1 la limba engleză, 2 la biologie, 7 la matematică la concursul Kangourou), din care 27 au fost încununaţi de premii şi menţiuni

În anul calendaristic 2002 a avut loc ultima reparaţie capitală a localului colegiului. Anul şcolar 2002-2003 colegiul a avut un număr record de clase, 56, din care 7 de gimnaziu, cu 196 de elevi, şi 49 de liceu, cu 1414 elevi, în total 1610 elevi. În acest an au participat un număr de 27 de elevi la faza naţională a olimpiadelor şcolare

 

Din anul şcolar 2010-2011 Colegiul „M. Eminescu” a fost admis în rândul celor 30 de unităţi de învăţământ din ţară pentru programul bilingv francofon care dă posiblitatea elevilor să studieze în limba franceză discipline ca istoria, geografi, biologia, chimia, matematica, fizica, ştinţele socio-umane şi să susţină bacalaureatul în limba franceză cu diplomă acordată de Ministerul Educaţiei din Franţa. Din anul şcolar 2010-2011 a fost acreditat în cadrul colegiului bacalaureatul francofon. Elevii din clasa a IX-a profil uman bilingv şi matematică-informatică au intrat în acest program în care vor studia în limba franceză discipline ca matematica, informatica, chimia, fizica, geografia, istoria. Diploma de bacalaureat va fi eliberată de Ambasada Franţei la Bucureşti.

 

La data de 5 iunie 2017 Colegiul a primit titlul de „Şcoala-Ambasador a Parlamentului European”.

 

Serbările Centenarului au cuprins manifestări culturale de anvergură în perioada 2017-2019.

 

Din decembrie 2020 colegiul face parte din ,,Asociația Colegiilor Centenare,,.

  

Colegiul Naţional Mihai Eminescu Buzău oferă şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev pentru dobândirea competeţelor cheie, într-un mediu educaţional dinamic şi democratic, care să permită tinerilor accederea într-o formă superioară de învăţământ şi inserţia socio-profesională”.