1. Pentru a se înscrie în clasa a IXa, profil umanist, specializarea filologie bilingv engleză sau bilingv franceză, elevii/ absolvenții clasei a VIIIa trebuie, în perioada 16-17 mai 2022, să ducă anexele fișelor de înscriere de la școala de proveniență la:

 - Colegiul Național „B.P. Hașdeu”, pentru a se înscrie la Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză (există un singur centru de examen pentru toți elevii, indiferent de liceul cu clase de bilingv engleză pentru care aceștia optează);

 - Colegiul Național „Mihai Eminescu”, pentru a se înscrie la Proba de verificare a cunoștințelor de limba franceză (pentru profilul umanist, specializarea bilingv franceză din Colegiul Național „Mihai Eminescu”).

2. În data 19 mai 2022 va avea loc Proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, la Colegiul Național „B.P. Hașdeu”.

3. În data 20 mai 2022 va avea loc Proba de verificare a cunoștințelor de limbă franceză, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

   Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă din două probe, corespunzătoare nivelului A2:

       a) Proba scrisă, de 60 de minute, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

       b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

       Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

4. Comunicarea rezultatelor la cele două probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se face pe 23 mai 2022.  

   Contestațiile la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se pot depune doar pentru proba scrisă.

5. Rezultatele finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se vor comunica pe 27 mai 2022.

6. Între 30 și 31 mai 2022 se vor ridica anexele fișelor de înscriere de la cele două licee la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă.

7. În data de 3 iunie 2022 se vor depune la școlile de proveniență anexele fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă.

   NOTĂ: Elevii/ absolvenții clasei a VIIIa își pot echivala proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu:

        a) un certificat / o diplomă  DELF obținut/ă care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi, sau, în lipsa acestuia, cu adeverința eliberată de instituția/ organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute;

       b) rezultatele obținute la limba respectivă studiată de candidați ca limbă maternă într-una din clasele gimnaziale, în țară sau în străinătate; dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.